VI SKAPAR
BÄTTRE AFFÄRER
I TIDER AV FÖRÄNDRING

Specialiserade affärskonsulter som genom våra tre samverkande
affärsområden skapar värden för våra kunder i förändringsprocesser.

Analytics

Från AI för djup marknadsinsikt & avancerad omvärldsanalys till strategisk framtidsrådgivning

Corporate finance

Från kvalificerad analys, värdering & strategisk rådgivning till fastighets- & bolagstransaktioner

Affärssystem

Från utveckling av lösningar med Microsoft komponenter till integration, implementation & drift

Nyheter

Publicerat 2022-06-06
Måndagen den 11 juli sätter vi fokus på framtiden. Vilka insikter kring nya trender påverkar förutsättningarna för din affärsmässiga framgång och stödjer dina beslut? Under ledning av Henrik Mitelman, analytiker…

Detta är Navet

Läs om Navet och vad vi gör, står för samt hur vi arbetar
här i vår egna broschyr! 

Navets Arbetsmodell

För att framgångsrikt genomföra komplexa uppdrag krävs en strukturerad arbetsmetod som kvalitetssäkras i varje moment.
Navets arbetar utifrån tre steg Analys-Struktur-Genomförande.

Analysen sker alltid i nära samarbete med kunden och syftar till att skapa ett relevant och objektivt beslutsunderlag för de beslut som måste fattas. Underlaget omfattar företagets interna data och förutsättningar samt viktiga omvärldsfaktorer, allt från förändringsprocessens art och syfte.

Strukturen – tydlig och framåtriktad – ger en bra överblick över situationen och underlättar beslutsprocessen. Rapportering till kunden, som anpassas efter uppdraget, presenterar fakta och kunskap på ett effektivt och beskrivande sätt.

Genomförandet, det tredje steget. Här slutförs och ”aktiveras” hela förändringsprocessen. Kunden får understöd och specialisthjälp för att lyckas på alla plan. Navet medverkar regelmässigt genom hela förändringsprocessen. Teamet av utvalda specialister kompletteras vid behov med kompetenser från vårt nätverk. Därmed kan vi säkerställa en professionell problemlösning, även för de behov som uppstår under genomförandefasen.

Företag vi hjälpt till

Läs mer om de företag vi hjälpt till Bättre affärer.​

sv_SE
Scroll to Top